Dyrenett.no
Dyrebutikker Akvarie Nettbutikker Akvarie Produkter Akvarie Oppdrettere Akvarie
Fisk-forside
 Annonser
 Artikler
 Bøker
 Fakta
 Forum
 Kalender
 Klubber
 Linker
 Navn
 Nyheter
 Veterinær
 Ukens Kjæledyr
 Shopping
 Konkurranse
 Søkemotor
 Nyhetsbrev
 DyreKort
 Historier
 Bransjeregister
 Dyrebutikker
 Plakater
 Hjemmesider
Hest Hund Katt Fugl Gnager Fisk Andre
Motta Dyrenett.no
sitt nyhetsbrev:

Fisk Artikler

Sjekkliste: Vedlikeholdsrutiner

Et akvarium steller seg ikke selv, men du får mindre arbeid og et bedre resultat dersom det tekniske utstyret er riktig helt fra starten. Følgende oversikt forteller deg det vesentligste av de faste rutinene som kreves for vedlikehold av ditt akvarium.


Forfatter: Svein A. Fosså Nettsted: AquariumWorld

Et akvarium steller seg ikke selv, men du får mindre arbeid og et bedre resultat dersom det tekniske utstyret er riktig helt fra starten. Følgende oversikt forteller deg det vesentligste av de faste rutinene som kreves for vedlikehold av ditt akvarium. Kontroller at det tekniske utstyret virker: Hver dag (f.eks. om morgenen) sjekker du at filter, varmekolbe (termometeret!) og lys er i orden.

Fôr fiskene
Fôring av fiskene bør vanligvis foretas flere ganger om dagen (gjerne 2-4 ganger), men aldri mer om gangen enn hva de spiser opp i løpet av noen minutter (2-3 minutter hver gang). Fôr-rester som forsvinner ned i grusen eller inn i filteret er en betydelig forurensingskilde.

Observer fiskenes tilstand
Syke og utilpass fisker viser det fort på atferd og utseende. Sjekk hver dag at de ser ut og oppfører seg som de pleier. Prikker, belegg, sammenklemte finner, urolig og rykkvis svømming, spisevegring, m.v. kan være tegn på at noe er galt. Det kan dreie seg om smittsom sykdom eller reaksjoner på feil/dårlig vannkvalitet. Foreta alltid en kontroll av vannkvaliteten (se nedenfor), før du kontakter din akvarieforhandler for hjelp.

Kontroller vannkvaliteten
De viktigste vannparametrene må kontrolleres regelmessig. For gjennomsnittsakvariet er det spesielt pH, GH og nitrit som må overvåkes. Den første måneden etter oppstart av akvariet bør disse verdiene sjekkes hver 3-4 dag; senere minst hver 14. dag eller i forbindelse med ethvert delvannbytte og ved kjøp av nye fisker.

Delvannbytte
For å holde en best mulig og stabil vannkvalitet bør 1/4 til 1/3 av vannet i akvariet skiftes ut hver 14. dag. Ennå bedre er det å skifte ut f.eks. 15-20% hver uke, men erfaringsmessig blir det gjerne mer arbeide enn hva de fleste akvarister setter pris på. Pass alltid på å justere vannkvaliteten (temperatur, pH og GH) til riktig nivå før du tilsetter det nye vannet, og anvend vannforbedringsmiddel for å nøytralisere klor og evt tungmetaller.

Slamsuging og algeskraping
I forbindelse med vannskifter benytter du en hevert med slamklokke til å rense opp i bunnlaget. Gå gjerne over ca en halvpart av bunnlaget annenhver gang du skifter vann. Alger som har grodd på akvarieglasset fjernes med en algeskrape. Såkalte "algemagneter" gjør det mulig å skrape algene fra utsiden samtidig som du lett ser inn i akvariet hvor algene sitter.

Gjødsle plantene
Også planter behøver næring. Vanligvis er det aktuelt å etterdosere i forbindelse med vannbytter. Anvend en god gjødsel (eventuelt flere som er laget for å brukes sammen) beregnet for akvariebruk, og pass på å følge produsentens anvisninger nøye. Dersom du er i tvil bør du alikevel heller anvende for lite enn for mye gjødsel.

Rengjøring av filteret
Avhengig av filterets størrelse og kapasitet i forhold til belastningen det utsettes for, vil det kreve rengjøring hver 1 til 12 uker. Rådfør deg med din akvarieforhandler om behovet i ditt tilfelle. Biologiske filtermedier skylles skånsomt i lunket vann (gjerne gammelt akvarievann), slik at de verdifulle bakteriekulturene bibeholdes. Noe av filtermaterialet må skiftes fra tid til annen: Unngå å skifte alt på en gang!

Stell plantene
Fra tid til annen er det nødvendig å gå over plantene og fjerne visne blader, kappe stengelplanter som har blitt for lange (kapp dem på midten og sett toppskuddet ned i grusen igjen), og tynne ut tette buskas av planter. La ikke plantedeler ligge å råtne i akvariet. Det ser ikke bare stygt ut, men bidrar også til økt forurensing.

Skift lysrør
Lysrør brenner ut etterhvert, og allerede lenge før de slutter å lyse er kvaliteten vesentlig forringet. Du ser kanskje ikke forskjell, men plantene merker det. Skift alle lysrør minst en gang i året, men fortrinnsvis ikke mer enn ett rør om gangen! Da får du jevnest mulig belysning over tid, og sikrer mer stabil plantevekst og færre algeproblemer.

Copyright © 1999-2000, Aquarium World

Klikk her for å se oversikten over artikler om fisk.

Nyhet! Lag din egen hjemmeside om din fisk. Prøv gratis her!

Klikk her for å komme tilbake til artikkelsiden.

Har du synspunkter på artiklene, eller kanskje du har en artikkel du selv vil publisere på Dyrenett.no? Send oss en e-post!

 

Ukens Kjæledyr
Ukens Kjæledyr
DALBY PILEN
Annonsering på Dyrenett.no
Søk på Dyrenett.no:
 
Annonser
Det er 1 annonser om fisk.
De siste annonsene:
Akvarium med fisk selges

Artikler
Bøker
Linker
Nyheter
Veterinær

Copyright © Dyrenett 2000-2018. Ansvarlig redaktør: Svein-Erik Wennberg.
Informasjon om Dyrenett.no. Informasjon om annonsering.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om 
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Dyrenett.no og de respektive forfatterne.

Fortell en venn om Dyrenett.no:  

Dyrenett.no - for alle som er glad i dyr! Kjæledyr, Hest, Hund, Katt, Fugl, Kanin, Gnager, Fisk

page hit counter